Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 14)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 23)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 95)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 42)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 47)
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 31)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถ อบต.สายทอง หลังเก่า หมู่ที่ 3 (ดู : 105)
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถหลังที่ทำการ อบต.สายทอง หมู่ที่ 4 (ดู : 99)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายวันชัย บัวเล็ก) รางยายทอง (ดู : 112)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ตาบประดับ) (ดู : 101)
VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้นำข้าวสารมามอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทองจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกกำลังกายตามโครงการวันพุธวันกีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเดินขบวนงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะในงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทองได้จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสายทอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทองทั้ง 2 ศูนย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ธนาคารขยะ อบต.สายทอง รับซื้อขยะรีไซเคิล ม.3-ม.4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 และงานกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกกำลังกายตามโครงการวันพุธวันกีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกกำลังกายตามโครงการวันพุธวันกีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น อำเภอป่าโมก หมู่ที่ 5 ต.สายทอง อ.ป่าโมก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดบริการน้ำดื่ม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 81)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ภาค ก และภาค ข (ดู : 69)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 82)
  หนังสือสั่งการ
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs