Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็น (ดู : 1) 11 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 16) 19 มี.ค. 2562
โครงการแข่งขันกีฬา สายทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) (ดู : 28) 26 ก.พ. 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 36) 22 ม.ค. 2562
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 42) 14 ม.ค. 2562
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 110) 8 ม.ค. 2561
บันทึกความร่วมมือ (MOU) (ดู : 57) 13 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 133) 29 ส.ค. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 121) 10 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 117) 28 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 110) 28 เม.ย. 2560
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 72) 9 ต.ค. 2559
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี2559 (ดู : 68) 15 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ดู : 71) 2 ธ.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 และรับสมัครหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ ประจำปี 2558 (ดู : 85) 21 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 94) 19 ส.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2558 (ดู : 90) 29 ธ.ค. 2557
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2557 (ดู : 105) 26 ธ.ค. 2557
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556 (ดู : 96) 19 พ.ค. 2557
ไปร่วมงานที่ กศน. ต.สายทอง ในโครงการวิชาการทำสาคูใส้หมูหลักสูตร 5 ชั่วโมง (ดู : 69) 27 มี.ค. 2557
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดปะจำปี 2557 (ดู : 91) 24 มี.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs