Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 234 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2560
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น) เป็นโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 เป็นโครงการที่มีพื้นที่ประมาณ 320 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำ 3 แห่ง มีพื้นที่ 99 ไร่ 73 ไร่ และ 90 ไร่ ตามลำดับ พื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่การเกษตร น้ำในโครงการสามารถจ่ายให้พื้นที่การเกษตรได้ 2000 ไร่ในฤดูแล้ง
 
    ต่อมาก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น และมีการจัดงานเป็นประจำ กลายเป็นที่เที่ยวสำคัญของอ่างทอง มีโดมแปลงดอกไม้สวยๆ ขนาดใหญ่ให้ชมเพลินตา มีน้ำตกจำลอง ไนแองการาอ่างทอง และนิทรรศการตามรอยพ่อของแผ่นดิน
 
    โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น สถานที่จัดงานอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เดินทางเข้ามาได้หลายทาง แต่ทางที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็นเข้าทางพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด ถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32
ติดต่อสอบถาม:ททท.ลพบุรี 0 3642 2768-9, 0 3642 4089
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs