ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
โครงการพัฒนาพื้นที่
แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 427 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกถนนพหลโยธิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอปาโมก จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 320 ไร่ ประกอบด้วยสระน้ำจำนวน 2 สระ พื้นที่ 99 และ 163 ไร่ ตามลำดับ สามารถรองรับน้ำได้ 1,567,200 ลูกบาศก์เมตร และนอกจากจะช่วยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนแล้ว ในช่วงฤดูแล้งโครงการแห่งนี้ยังทำหน้าที่ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรรอบบริเวณโครงการฯ ให้สามารถสูบน้ำจากสระน้ำของโครงการฯ ไปใช้ในการเกษตรได้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่