ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 12
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 13 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  มิถุนายน  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 12 ซึ่งมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นและหลวงปู่ทวด และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่