ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
ครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 21 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12  มิถุนายน  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่