ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบานประจำปี2561 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ(สมาร์ท ซิตี้ ลิพวิ้ง)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 17 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 31  พฤษภาคม  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบานประจำปี2561 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ(สมาร์ท ซิตี้ ลิพวิ้ง) โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
3.เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงในสังคมอย่างมีคุณค่า
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆร่วมกัน
ณ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่