ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบาน ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30  พฤษภาคม  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบาน ประจำปี 2561 ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมห้องการบริหารส่วนตำบลสายทอง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่