Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นายหลุยส์ แนบสนิท ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย หมอพ่นยา เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2479
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 65 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

                                                            

นายหลุยส์   แนบสนิท    ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย  หมอพ่นยา

เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 

 

นายหลุยส์ฯ เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของการรักษาโรคผื่นคันต่างๆ เช่น ไฟลามทุ่ง  เริม  งูสวัด เป็นต้น   โดยได้ศึกษาวิชามาจากคุณพ่อ ซึ่งเห็นคุณพ่อรักษาให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่เด็กๆ จึงเกิดความสนใจ และจากนั้นก็ได้ศึกษาอย่างจริงจัง 

 

สำหรับวิธีการรักษา

ผู้มารับการรักษาจะต้องนำเหล้าขาว  จำนวน 1 กั๊ก มาด้วย  ระหว่างทำการรักษานายหลุยส์จะทำการ        ท่องคาถาเพื่อดับพิษของโรค และจะทำการพ่นตรงบริเวณที่ผื่นขึ้น  และจะต้องทำการรักษาเป็นเวลา 3 วัน สำหรับการรักษาไม่คิดค่ารักษาแต่อย่างใด

 

สถานที่ตั้งบ้านเลขที่        หมู่ที่  7   ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs