Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นางประเทือง เชื้อม่วง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 67 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

นางประเทือง  เชื้อม่วง

เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2482  เป็นผู้มีฝีมือในการทำขนมไทยต่างๆ  แต่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดคือ ขนมถ้วย โดยได้หัดทำและเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนใหญ่

ปัจจุบันคุณป้าประเทือง จะตื่นมาทำขนมตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่ง เพื่อนำขนมไปส่งตามร้านค้าที่สั่งไว้ และรับทำตามสั่งของลูกค้า และจะมีลูกค้าบางรายจะมาสั่งขนมเพื่อไปทำบุญในวันสำคัญต่างๆ จุดเด่นของขนม  ตัวหน้าขนมจะทำจากกะทิที่คั้นสดใหม่ทุกวัน  ส่วนตัวขนมมีรสชาติหวานกำลังดี โดยจะเลือกส่วนผสมที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันมีลูกค้าประจำประมาณ 7-8 ราย

 
 
 

ขั้นตอนการทำขนมถ้วย

 

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs