ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 5
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 25 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18  เมษายน  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการ และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่