Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นายมิ่ง เฉลิมจักร์ ปราญช์ชาวบ้าน ด้านพิธีกรรมทางศาสนา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 83 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

                              

นายมิ่ง  เฉลิมจักร์  เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2476  บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง

 

เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านศาสนพิธีต่างๆ ของ หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านให้ช่วยประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทั้งงานมงคล และงานอวมงคล ปัจจุบันลุงมิ่งยังคงช่วยเหลืองานของวัดพายทองซึ่งเป็นวัดของตำบลแทบจะทุกงาน นอกจากนี้ ลุงมิ่ง ยังมีความรู้ความสามารถในการตั้งศาลพระภูมิอีกด้วย โดยได้ร่ำเรียนมาจากผู้เป็นบิดาของตน ปู่มิ่งเล่าถึงขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิว่า นิยมตั้งศาลในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเป็นวันครู ทิศทางของศาลพระภูมิให้หันไปทางตะวันออกค่อนไปทางเหนือของบ้าน ของบวงสรวงในวันตั้งก็มีบายศรี ปลาช่อนทั้งตัวไม่ขอดเกล็ดและแหวะท้องต้ม  เหล้าขาว ขนมต้มแดง ต้มขาว กล้วยน้ำหว้า หวีงาม ส่วนของอื่นๆ ก็แล้วแต่เจ้าภาพจะหามาเพิ่มเติมตามฐานะ และต้องทำพิธีก่อนเพล

 

สำหรับการไหว้บูชาศาลพระภูมิของเจ้าของบ้าน ให้ใช้ธูป 9 ดอก จะไหว้ด้วยผลไม้ น้ำสะอาด หรือของคาว           ก็สุดแล้วแต่จะจัดหา แต่ไม่ควรให้น้ำสะอาดแห้งไปเพราะเป็นความเชื่อแต่โบราณเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในบ้าน

 

สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  47  หมู่ที่  1  ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

  ประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา  

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs