Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นางเฉลี่ย เมฆกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอาหารไทย/ขนมไทย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 76 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

นางเฉลี่ย  เมฆกระจ่าง  เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2483 อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง

ป้าเฉลี่ย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านพริกแกงเผ็ดของตำบลสายทอง และเป็นที่รู้จักของคนอำเภอป่าโมก ในด้านพริกแกงที่รสชาติอร่อย จัดจ้าน ถึงเครื่องสมุนไพร ป้าเฉลี่ยทำพริกแกงมากกว่า 20 ปีแล้ว สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูก จนได้สูตรที่คงที่ในปัจจุบัน

ส่วนประกอบ พริกแกงเผ็ด ได้แก่ ผิวมะกรูด, ตะไคร้, ข่า, กระชาย, กระเทียม, พริกแห้งเม็ดใหญ่ และเครื่องปรุง และที่สำคัญคือทุกชนิดปลอดสารเนื่องจากปลูกเองที่บ้านและในชุมชนซึ่งไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยสูง

จุดเด่นของพริกแกงป้าเฉลี่ย อยู่ที่ความถึงเครื่อง หอมข่าตะไคร้มะกรูด และเน้นที่ความสะอาดไม่ผสมผสานกันบูด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 3 เดือน

 

สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  49  หมู่ที่  1  ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

             พริกแกง                   น้ำพริกเผา

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs