Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นายม้าน นักสอน ปราชญ์ด้านแพทย์แผนไทย (หมองู)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 85 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

นายม้าน  นักสอน  เกิดเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2478  นายม้านเริ่มศึกษาวิชารักษาพิษงู จากนายสะอาด นุชพิเรศ ซึ่งเป็นครูผู้สืบทอดวิชารักษาพิษงูในชุมชน โดยเริ่มศึกษาและทำพิธีครอบครู ไหว้ครู เมื่อประมาณอายุ  40  ปี จนถึงปัจจุบันรักษามาแล้วกว่า 100 ราย นอกจากจะรักษาพิษงูได้แล้ว ยังรักษาเกี่ยวกับโรคผื่นคันได้ เช่น งูสวัด  เริม  ไฟลามทุ่ง เป็นต้น

 

ขั้นตอนการรักษาของนายม้าน

ดูบาดแผล และอาการของผู้ป่วย สามารถดูได้ว่างูมีพิษ หรือไม่มีพิษการรักษาจะใช้ว่านชนิดหนึ่ง ซึ่งจะใช้แบบสดหรือแห้งก็ได้ บดผสมกับเหล้าขาว พอกที่บาดแผลไว้ พอกไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมง สังเกตรอบๆ บาดแผลว่าความร้อนของพิษลดลงหรือไม่ โดยใช้คาถาที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูสะอาดว่านที่ใช้รักษา นายม้านจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร แต่ได้ใช้ว่านชนิดนี้มาโดยตลอด และการปลูกว่านต้องปลูกในเดือน 6 ข้างขึ้น และจะขุดมาใช้ได้ในเดือน 3 ข้างขึ้น ขุดแล้วก็สามารถนำมาเก็บรักษาไว้ได้นาน

 

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่  30  หมู่ที่ 1  ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

 
    ว่านที่ใช้รักษาพิษงู                 

            

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs