ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
แหล่งท่องเที่ยว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 512 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ศาลาหลวงพ่อผอม

เจ้าพนักงานตรวจโบราณคดีของรัฐบาลอินเดียส่งพระพุทธรูปปางบำเพ็ญเพียรหาโมขขธรรมกระทำทุกกรกิริยา หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ปิดทองคำเปลวมาให้เป็นของที่ระลึกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในรัชกาลที่5 (พระผอมองค์จริงเป็นศิลาประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานที่เมืองละออ ช่างโยนกสร้างไว้เมื่อราว พ.ศ. 900) พระผอมจำลองประดิษฐานไว้ในพระราชวังรัชกาลที่5 ให้คนกราบไหว้บูชา 3 วัน ช่างคนไทยขออนุญาตหล่อจำลองพระผอมด้วยทองสัมริดหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ นำไปกราบไหว้บูชา กลุ่มบุคคลตำบลสายทองเดินทางไปอัญเชิญพระผอมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ที่ตำบลสายทอง ขุนพน ภักดี โพธิ์สุวรรณ สร้างศาลา (ไม้)  ประดิษฐานหลวงพ่อผอมปี พ.ศ. 2516 หลวงพ่อผอมถูกขโมยไปจากศาลา ประชาชนหลายตำบลออกติดตามค้นหาและพบหลวงพ่อผอมถูกซุกซ่อนไว้ริมถนนสายป่าโมก-อยุธยา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญหลวงพ่อผอมประดิษฐานไว้บนศาลาหลังเดิม ประชาชนร่วมกันสร้างศาลา (ไม้) หลังใหม่และอัญเชิญหลวงพ่อผอมประดิษฐานบนศาลาหลังใหม่ ปี พ.ศ. 2535 เริ่มก่อสร้างศาลาหลังใหม่และมณฑปเมื่อปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2552 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายเป็นทรัพย์สินของหลวงพ่อผอมเนื้อที่ดิน 3 งาน 55 ตาราวา

งานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อผอมตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หลังวันสงกานต์ของทุกปี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่