Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการแข่งขันกีฬา สายทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 29 คน
ประกาศวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วย อบต.สายทอง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา สายทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 05.30 – 06.00 น. ลงทะเบียนปั่นจักรยาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง โดยจะปล่อยตัวจากสนามฟุตบาล โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ปั่นตามทางผ่านวัดโบสถ์ วัดเกตุ ไปจนถึงโค้งหัวไผ่ และปั่นต่อไปจนถึงวัดจันทรังษี และเลี้ยวขวาเข้าหนองระหารจีนแล้วเลี้ยวขวาเข้าหนองเจ็ดเส้น ปั่นตามทาง 1 รอบ หนองเจ็ดเส้น ขากลับออกทางถนน ม.6 ต.สายทอง จุดสุดท้ายโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) ร่วมระยะทางทั้งหมด 21 กิโลเมตร ค่ะ ซึ่งอาจจะทำให้การสัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวไม่สะดวกจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ และต่อจากนั้น
เวลา 09.00 น. จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สายทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ จากนั้นจะมีการแสดงการเต้นบาสโลบของ นร.ผู้สูงอายุต.สายทอง และการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ประเภทเยาวชน และประชาชน และคู่ vip ร่วมถึง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น กีฬาชนไก่ กีฬาเรือบก กีฬาปีนเสาน้ำมัน กีฬาหมากรุก กีฬางัดข้อ กีฬาปิดตาตีหม้อ กีฬาเตะปี๊บ กีฬาตีกอล์ฟคนจน กีฬาวิ่งกระสอบ กีฬาวิ่งซุปเปอร์แมน กีฬาวิ่งผลัดเสียบ กีฬาชักกะเย่อค่ะ
จึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง ร่วมปั่นจักรยาน และร่วมการแข่งขันกีฬา ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ

 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs