ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868048 โทรสาร : 035-868048
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองบางหูเชือกไปหน้าบ้านนางลำภู พวงจันทร์ขาว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลสายทอง
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 108 คน
ประกาศวันที่ 21  พฤศจิกายน  2560